2019 KRAKÓW „Naturalny Park Leśny - Lasek Witkowice”

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Projekt Budowlano-wykonawczy
przy współpracy z Anna Becker SIGNA PROJEKT: PROJEKTZIELENI
Naturalny Park Leśny z placem zabaw dla dzieci
powrót