2019 KRAKÓW „Plac przyszkolny z boiskiem wielofunkcyjnym”

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
przy współpracy z Anna Becker SIGNA PROJEKT: PROJEKTZIELENI
powrót