2019 KRAKÓW „Remont schodów przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie - Schody Czesława Miłosza”

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Projekt Budowlano-wykonawczy
Obiekt realizowany w strefie konserwatorskiej
powrót