2022 Bytom - Park kieszonkowy "Zielona strefa ul. Katowickiej"

Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
przy współpracy z Anna Becker SIGNA PROJEKT: PROJEKTZIELENI
powrót