2022 KRAKÓW Skatepark przy ul. Prądnickiej

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
powrót