2015 RZESZÓW „Rozbudowa Wydziału Chemicznego oraz Matematyki i Fizyki Stosowanej”

Inwestor: POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Koordynacja międzybranżowa: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
dla: Momo NTRS Polska
powrót